خانم دكتر حاجي عبدالباقي با حضور در برنامه شنبه 21 مرداد " آفتاب شرقي" كه ساعت 30 : 12، پخش مي شود، درباره ويژگي هاي خانواده سعادتمند صحبت مي كند.

دكتر عبدالباقي در برنامه گذشته در باره آثار ذكر دائم خداوند در خانه ، ثمرات خيرخواهي براي يكديگر و فلسفه هاي تشكيل خانواده سخن گفت و امروز نكاتي ديگر از كتاب آسماني قرآن را در باره تاثير قرائت قرآن در خانه بيان مي كند.

علاقه مندان به دريافت فايل صوتي سخنان كارشناسان برنامه "آفتاب شرقي" مي توانند به كانال اين برنامه به آدرس @aftabesharghi مراجعه كنند.

برنامه "آفتاب شرقي" كاري از گروه معارف شبكه يك سيماست كه به تهيه كنندگي سعيد عباسي هر روز بجز جمعه ها پخش مي شود.