نویسنده: آنتونی اسمیت مترجم: فریدون شیروانی موضوع: ارتباط بین المللی- سیاست جهانی- روابط فرهنگی- استعمار فرهنگی سال چاپ: ۱۳۹۴

“عصر ارتباطات" واژه ای کاملاً جدید برای تصویر دنیای کنونی است. نقش تعیین کننده ای که " ارتباطات" در زندگی انسان قرن بیستم ایفا می کند تا جایی است که برخی از پژوهشگران علوم اجتماعی، به ویژه آنهایی که در زمینه های مربوط به ارتباطات اجتماعی مطالعه می کنند، ترجیح می دهند به جای اصطلاح " عصر اتم" که معمولاً دیگر محققان برای توصیف زمان ما به کار می برند، از عصر ارتباطات سخن بگویند.

محور اصلی در این میان، گیرندگان پیام یا دریافت کنندگان اخبار، و به عبارت دیگر، مردم جوامی هستند که شبانه روز در معرض بمباران خبری قرار دارند و چه بسا اگر به خوبی با شیوه های خبررسانی و عملکردهای وسایل ارتباط جمعی جهانی آشنا نباشند به راحتی خلع سلاح و به افرادی تبدیل می شوند که تغییر باورهایشان، لحظه ای خواهد بود همان گونه که امپریالیسم خبری مشتاق آن است.

نویسنده کتاب که خود مدت ها از دست اندرکاران وسایل ارتباط جمعی بوده با در نظر گرفتن این واقعیت که تاکنون چنین نوشته ای به فارسی برگردانده نشده، آنرا آغازی بر فعالیت های گسترده پژوهشگران و علاقمندان به این مقوله می داند.