عنوان اصلی: Technical Terms of the Cinema and television نویسنده: مهدی رحیمیان موضوع: سینما- واژه نامه ها- انگلیسی- تلویزیون- فارسی

کتاب "واژگان فنی سینما و تلویزیون" نسخه بازنگری شده چاپ اول این کتاب است که با اصلاحات و اضافاتی شامل واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حوزه سینما و تلویزیون همراه شده است. این فرهنگ تخصصی حاصل تلاش گروهی از متخصصان امر واژه گزینی و متخصصان سینما و تلویزیون است و هشت هزار واژه را در بر دارد. مدخل ها بر اساس الفبای لاتینی تنظیم شده اند و واژه معادل آنها رو به روی هر یک آمده است. این دست فرهنگ ها، کار متخصصان و مترجمان حوزه-های تخصصی (در اینجا سینما و تلویزیون) را بسیار سهل می کند و بالطبع نتیجه کار آنها از یکدستی و روانی بیشتری برخوردار خواهد بود. هدف از این کار اساساً فراهم آوردن واژگانی یکدست برای ترجمه و تألیف " دایرة المعارف فنون فیلم و تلویزیون" است که توسط شورای واژه گزینی که متشکل از گروهی مترجم و صاحب نظر در زمینه های مختلف فیلم و تلویزیون است، گردآوری شده است. کتاب حاضر منبع بسیار مفیدی برای فعالان عرصه سینما و تلویزیون می باشد که با استناد بر آن می توانند با تازه ترین واژگان لاتین در حوزه سینما و تلویزیون آشنا شوند.