نویسنده: شهریار زرشناس موضوع: بازخوانی فرهنگ و اندیشه مدرن- اندیشه ها و جریان های فکری سال چاپ: ۱۳۹۳

به لحاظ انواع روابطی که انسان ها با یکدیگر دارند سرنوشت آنان کاملا به هم گره خورده است از این رو هیچ ملتی نمی تواند بدون شناخت پیشینه فکری و اجتماعی سایر ملل، هویت خود را بازشناسد و راه درست زندگی اجتماعی را بیابد.

بر همین اساس است که در قرون اخیر دنیای غرب توانسته است با ابزار فلسفه های الحادی و علوم سکولار و به پشتوانه اقتصاد، قدرت رسانه ای، و نظامی گری لجام گسیخته، اغلب ساحت های فکری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان را به تصرف خود درآورد.

اما از آغاز مواجهه دنیای شرق و جهان اسلام با مظاهر جدید تمدن، به موازات حرکت ملت ها برای رهایی از قید استعمار، اصحاب اندیشه و تدین رویکردهای متفاوتی برای سامان دادن تعامل با غرب مطرح کرده اند. کتاب حاضر، از دیدگاه تحلیلی جریان فکری مزبور، به چگونگی ظهور عصر معروف به " روشنگری" در غرب و جهان بینی حاکم در آن عصر و مختصات آراء روشنفکران مشهورتر آن عصر می پردازد که از مجموعه کتاب های " بازخوانی فرهنگ و اندیشه مدرن " است در زیر مجموعه " اندیشه ها و جریان های فکری" به رشته تحریر در آمده است و انتشارات سروش در روزهای آینده دو زیر مجموعه دیگر آن به نام های " اندیشمندان" و " داستان نویسان" را منتشر و روانه بازار نشر خواهد کرد.