آقای مدیر: سیره مدیریتی شهید حاج‌حسین خرازی برگرفته از خاطرات همرزمان شهید مؤلف: محمد بلندیان ناشر: دارخوین زبان: فارسی

این کتاب نوشته محمد بلندیان است و در آن روایت هایی که از شهید خرازی وجود دارد، به طور موضوعی دسته‌بندی شده‌اند. فرماندهی، تواضع و … از جمله موارد موضوعی این کتاب هستند که داستان ها و روایت ها بر اساس شان مرتب شده اند. این کتاب ۱۴۴ صفحه ای چندی پیش با حضور مادر شهید خرازی رونمایی شد و در میان آثار پرفروش قرار دارد.